D7

E GH 0DUoR GH $ YLDJHP GH VRQKR FRPHoD QR DYLmR &RQKHoD SRU LVVR DV FODVVHV H[HFXWLYDV TXH PDLV VH GLVWLQJXHP HP FRQIRUWR H VHUYLoR %% F$(,W)) E % Ć' ' D ) ( Ć % @ 0' ' , %% F$(( W (+ %'( 'ą ' ' ą %ą %% F$ * W - #

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQyOTI=